اندیشه های گوناگون - شاهنامه

اندیشه های گوناگون

سوشیانس http://soshians.ir/fa/

 انجمن دوستی ایران و تاجیکستان     http://irantajik.blogfa.com/ 

 پیام آوران صلح و دوستی  www.SolhvaDosti.org 

 

فلسفه تاریخ http://www.chubin.net/ امیر خلیلی

 امردادگان فرزین آقازاده 

 تقویم 

فرهنگ و موسیقی ما 

Remembering Persia  نیکو تفردی 

جام جمشید 

  

حافظ:

 حافظ خوانی -ستیغ سخن -http://farhangsara-mardani.blogfa.com  

 حافظ- نیستانه تار نمای دکتر الهه معروضی- مشهد http://www.neyestane.com/fa/

 کتاب:

دانلود کتابهای اشکانیان  http://pdf.tarikhema.ir/PDF/category/dl/ancient-iran/ashkanian/ 

  

 

 

 ***********************************************************

جشنهای ایرانی:  

جشن های گل:  

http://www.neyestane.com/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=263

جشنهای گل

از اوّل تا چهلّم بهار زمان جشنهای گل نیز هست. اواخر دورۀ صفویه این جشنها رواج زیادی داشت. جوانان در قهوه خانه ها و اماکن عمومی طبق گل را روی سرشان می گذاردند و هر مسافر و رهگذری را که می دیدندند شروع می کردند به گل افشانی و شاباش می خواستندند. در بعضی اماکن مثل مزارها و گورستانها در چنین روزهایی ملاقات دختران و پسران آزاد است و به هم سیب و تخم مرغ و گل سرخ هدیه می دهند. این رسم هنوز در روستاهای مهاباد هست. در مزار شریف با همۀ تعصّبات مذهبی چهل روز اوّل بهار این رسم رواج دارد. عشّاق می روند مزار را زیارت می کنند و حاجت می خواهند.معروفترینشان ملّا محمّدجان و عایشه اند که هر دو از خانواده های وابسته به دربار تیموری بودند و به علّت اختلافهای داخلی به آنان اجازۀ ازدواج با یکدیگر نمی دادند. تا این یک سال با هم قرار می گذارند و به مزار شریف می روند و هم در سیل گل لاله زار که خود جشن گل است شرکت می کنند و هم مزار را زیارت می نمایند و در راه بازگشت با امیر علی شیر نوایی ملاقات می کنند که وی میانجیگری کرده و اجازۀ ازدواجشان را از دربار می گیرد.