روز زن ایرانی - شاهنامه

روز زن ایرانی

سه‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1389

 

  سخنرانی دکتر امیر حسین ماحوزی در روز اسفندگان  درباره اهمیت بازپروری جشن های ایرانی و به کارگیری آنها در شاهنامه فردوسی

سخنرانی دکتر زاگرس زند  اسطوره شناسی جشن اسفندگان

داستان آرش  نویسنده و کارگردان و هنرپیشگان فرزین طاهری