تندبادی از کنج - شاهنامه

تندبادی از کنج

جمعه 27 فروردین‌ماه سال 1389

 

اگر تندبادی براید ز کنج /  بخاک افگند نارسیده ترنج 

ستمکاره خوانیمش، ار دادگر؟ /  هنرمند گوییمش، ار بی‌هنر؟ 

اگر مرگ دادست، بیداد چیست؟ /  ز داد این همه بانگ و فریادچیست؟ 

ازین راز جان تو آگاه نیست /  بدین پرده اندر ترا راه نیست 

همه تا در ِ آز رفته فراز  / به کس بر نشد این در ِ راز باز 

به رفتن مگر بهتر آیدت جای/   چو آرام گیری به دیگر سرای 

داستان رستم و سهراب از دکتر کزازی:


دریافت فایل شنیداری: