نوروز خود را چگونه گذراندند؟ - شاهنامه

نوروز خود را چگونه گذراندند؟

یکشنبه 16 فروردین‌ماه سال 1388

 دکتری را دیدم که از نخستین روز پس از تعطیلات شدید کار می کرد دکتر خوبی هم هست  وقتی مطبش زنگ می زدی منشی تندی پاسخ می داد: شنبه زنگ بزنید . هر چه پافشاری می کردی منشی عصبانی تر میشد. آخر خانمش زایمان داشت رفته بود تا پاریس بزاد! 

 

پ_ چه طور دلشون میاد فرزندشان شناسنامه غیر ایرانی داشته باشه!! اینم شد افتخار! اینم شد پٌز و ژست. اینم شد حرفی که فامیلش با فیس و افاده بگن رفته پاریس بزاد... 

 

*** 

- رفته بودن دبی  با همه ی فامیل  کنسرت ابی و کامران و هومن اونجا. بلیط کنسرت هشتاد دلار بود. اونجا دو بار کامیار و زن و بچه هاشو دیده بودن. یکیشون از واکنش عربی که پاسشونو نگاه کرده بود خیلی بدش اومده بود آخه عربه وقتی فهمیده بود ایرانین چهره شو به شکل چندش آوری در آورده و با حالت بی ادبانه ای اشاره کرده برو... 

 

پ- چی فکر می کنن که میرن پولاشونو میریزن تو جیب این عربا تازه توهین هم می شنون 

*** 

همه خانوادگی رفته بودن حج عمره  

 

پ- خوش به حال عربا اینقدر از ایرانیا  درمیارن  

«ای قوم به حج رفته کجایید کجایید....» 

 

 ******* 

زن و شوهری را دیدم که سر این که خونه پدرم نمیای منم خونه پدرت نمیام روز اول عید دعواشون شد شوهره زد و رفت خونه مامانش هنوز هم برنگشته 

 

پ- نوروز همینه دوستی ها بیشتر میشه بهترین موقع  نشون دادن کینه شتری هاست! 

******* 

 

رفته بودن سفر یاد همه ی دوستان بودن خیلی بهشون خوش گذشت.  

 

پ- همیشه به شادی

*** 

پ- مریض داشتیم از اینکه کنارش بودیم لذت بردیم.  

*** 

تازه دامادش و دخترش دو روزی اومدن پیششون و حسابی مهمونی دادن و مهمونی دعوت شدن. 

پ- همیشه به خوشی 

*** 

-همسری نداشت سی و هشت سالش بود و به دنبال زندگی همه چیز را دنبال کرده بوده در تنهایی در کار خانواده به آینده اش فکر می کرد و دیگران را تماشا می کرد.  

 

پ: برایش آرزوی آرامش همیشگی دارم 

 

***** 

دانشجو هست و حسابی استراحت کرد و در فکر پروژه های درسیش بود که باید داده هایی رو آماده می کرد. 

پ: براش هم فال بود و هم تماشا 

**** 

روزهای پیش از سال نو و دو سه روزی پس از سال نو را دور از خانوانده در کنار مادر پیرش بود.انگاری از اینکه پیش خانوادش نبود یه چیزی گم کرده بود  

پ: یکی از عادت های کهن این است که زمان آغاز سال نو همه ی خانواده دور هم در خانه ی خودشان باشند و با آغاز سال نو دید و بازدید همراه خانواده شروع کنند . خوب گاهی هم روزگار اینجوریه.. 

-خانوادگی رفته بود ن سفر دیدن آثار تاریخی از شوق نمی دونست چی بگه 

 

پ: این پُز داره که پُزی نمی اومد