نگاه یک مرد در روز زن - شاهنامه

نگاه یک مرد در روز زن

سه‌شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1387هشتم مارس جوانی روسری بر سرش نهاده و روی لباسش نوشته است «مرگ بر مرد سالاری»  
 
مرد خوش فکری ست. رفتار و کردارش بسیار ظریف است.