عکس قشنگ - شاهنامه

عکس قشنگ

شنبه 13 مهر‌ماه سال 1387


به گلها نگاه کنیم . هیچ کدام مثل هم نیستند . با اینهمه تفاوت وقتی کنار هم قرار میگیرند چقدر زیبا هستند . کاش ما آدمها مثل گلها باشیم . پر از تفاوت اما کنار هم زیبا .پر از تفاوت اما با هم مهربان .
«فرناز»

از گالری فرناز در اینجا