صد سال تنهایی - شاهنامه

صد سال تنهایی

سه‌شنبه 2 مهر‌ماه سال 1387

سال ها سال بعد، هنگامی که سرهنگ آئورلیائوبوئندیا" در مقابل سربازانی که قرار بود تیربارانش کنند ایستاده بود، بعد از ظهر دور دستی را به یاد آوردکه...