وقتی نیچه گریست When Nietzsche Wept - شاهنامه

وقتی نیچه گریست When Nietzsche Wept

سه‌شنبه 22 مرداد‌ماه سال 1387فیلم وقتی نیچه گریست بر اساس کتابی به همین نام است .در فیلم شخصیت ها

واقعی ولی داستان خیالی است . در این فیلم هنرپیشگان در نقش های نیچه،یوزف برویر از پایه گذاران علم روانکاوی ،فروید و سالومه بازی می کنند حکایت از بیماری سخت و راه درمان حکایت از اراده و اندیشه انسان و حکایت از قدرت دوستی است مهم تر از همه آشنایی با نیچه را در بر دارد.

نیچه هیچگاه با یوزف برویر ملاقات نکرده است ولی نویسنده با قدرت بالایی این داستان را خلق کرده است.

این فیلم به شناخت نیچه نیز بسیار کمک می کند.

باید کتابش خواندنی باشد.