سنگ نوشته ی قبر یک مادر جوان - شاهنامه

سنگ نوشته ی قبر یک مادر جوان

شنبه 10 شهریور‌ماه سال 1386

زنده ای مثل درخت

 مثل پرواز پرستو در باد

مثل آواز قناری در باغ نفس

 از پنجره ی باد صبا می گیری

 چه کسی گفت که تو میمیری؟

شاعرش را نمی شناسم